LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 NĂM 2022(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 NĂM 2022

(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022) 

THỨ HAI, ngày 24/10/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám Đốc Tô Văn Hoàng đi:

(1) 14h00’ Khảo sát mặt bằng tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.

(2) 15h00’ Kiểm tra mặt bằng tổ chức, công tác chuẩn bị vòng sơ khảo cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường phòng GD & ĐT thị xã Bình Long.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, PTP. Tô Thị Huê, PTP. HC-TH Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Lâm Thị Hồng, Nhân viên Ngô Văn Bình.

Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe (12h00’ Tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

THỨ BA, ngày 25/10/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng chủ trì tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường phòng GD & ĐT thị xã Bình Long.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, PTP. Tô Thị Huê, PTP. HC-TH Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Chu Thị Thủy, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (5h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

Chiều:

1/ 14h00’ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 10/2022.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 26/10/2022

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị – Hội thảo “Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 08h00′ Toàn thể viên chức, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ Bảo tàng tham gia lao động vệ sinh cơ quan. 

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 27/10/2022

Sáng:

1/ Giám Đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và thực hiện “Nếp sống văn minh cá nhân” năm 2022  (Giao công đoàn bộ phận chuẩn bị hồ sơ chấm điểm).

– Địa điểm: Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Cùng dự: PCTCĐBP Ngô Hà, Viên chức Đoàn Thị Bích Hợp.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước, lần thứ I năm 2023.
– Địa điểm: Hội trường Sở.

THỨ SÁU, ngày 28/10/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám Đốc Tô Văn Hoàng đi:

(1) 14h00’ Kiểm tra mặt bằng tổ chức, công tác chuẩn bị vòng sơ khảo cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: Trường THCS thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, PTP. Tô Thị Huê, PTP. HC-TH Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Lâm Thị Hồng, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (12h00’ Tập trung tại Bảo tàng cùng đi.)

THỨ BẢY, ngày 29/10/2022

Chiều:

1/ 14h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng chủ trì tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: Trường THCS thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, PTP. Tô Thị Huê, PTP. HC-TH Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Chu Thị Thủy, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (11h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ 15h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng dự khán trận đấu giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia giữa CLB bóng đá Bình Phước gặp Huế.

– Địa điểm: Sân vận động tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 43 NĂM 2022

(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

THỨ HAI, ngày 24/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 25/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 26/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 26/10/2022 đến ngày 30/10/2022.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 27/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 27/10/2022 đến ngày 30/10/2022.

2/ Báo cáo công tác hoạt động của Bảo tàng tỉnh đối với học viên Lớp Đối tượng 4 (Trường Chính trị tỉnh) tham quan tại Bảo tàng tỉnh. (Cả ngày)

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Cùng thực hiện:

  • Phòng HC-TH: Chuẩn bị Hội trường, phân công người giữ xe, Viên chức Lê Thị Bích Quý phối hợp thực hiện việc MC.
  • Phòng TBKTDS: Thực hiện việc thuyết minh tại các không gian trưng bày (Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê phối hợp)

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 28/10/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan