LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 NĂM 2023 (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 NĂM 2023

(Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

 

 THỨ HAI, ngày 23/10/2023

Sáng:

1/ 7h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đình thần Tân Lập Phú (1923 – 2023) và Lễ hội Cầu Bông phường Phú Thịnh.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, viên chức Lâm Thị Hồng, nhân viên Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Đình thần Tân Lập Phú, thị xã Bình Long.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 6h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 24/10/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 15h00’ Đảng Ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 10/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 25/10/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00’ họp chấm điểm cơ quan đạt chuẩn văn hóa

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

– Thành phần: Chủ trịch công đoàn Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà,  Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, Ban chấp hành công đoàn.

(2) 9h00’ Họp HĐKH thông qua lý lịch và tập ảnh khảo tả các di tích: Núi Bà Rá – Thác Mơ, Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng – xã Phú Riềng chống Thực dân Pháp ngày 25/10/1933, Địa điểm ghi dấu chiến thắng Phước Long, Chùa Hưng Lập.

– Thành phần: Thành viên HĐKH theo Quyết định số 22/QĐ-BT ngày 23/6/2023 của Bảo tàng tỉnh và các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 26/10/2023

Sáng:

1/ 7h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì tổ chức chương trình giáo dục chủ đề “Em yêu Đàn đá Lộc Hòa”.

Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

Thành phần: Các thành viên có tên theo Kế hoạch đảm bảo số 94/KH-BT ngày 20/3/2023.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp thống nhất kế hoạch và dự toán năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Trưởng phòng và Phó trưởng phòng: Hành chính – Tổng hợp, Nghiệp vụ bảo tàng, Nghiệp vụ bảo tồn, Trưng bày và khai thác di sản; Viên chức Trần Thị Loan.

THỨ SÁU, ngày 27/10/2023

Sáng:

8h00’ Họp HĐKH thông qua lý lịch và tập ảnh khảo tả các di tích: Núi Bà Rá – Thác Mơ, Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng – xã Phú Riềng chống Thực dân Pháp ngày 25/10/1933, Địa điểm ghi dấu chiến thắng Phước Long, Chùa Hưng Lập.

– Thành phần: Thành viên HĐKH theo Quyết định số 22/QĐ-BT ngày 23/6/2023 của Bảo tàng tỉnh và các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Phạm Đức Ngự; nhân viên: Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Trường THCS Long Phước, thị xã Phước Long.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe, 12h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi.

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 28/10/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng:

(1) 8h00’ Tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy, Nguyễn Xuân Cảnh, Phạm Đức Ngự, nhân viên: Ngô Văn Bình, Trần Tất Mạnh.

– Địa điểm: Trường THCS Long Phước, thị xã Phước Long.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe, 5h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi.

(2) 12h00’ Đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường huyện Bù Gia Mập.

CHỦ NHẬT, ngày 29/10/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng Tổ chức Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy, Nguyễn Xuân Cảnh, Phạm Đức Ngự, nhân viên: Ngô Văn Bình, Trần Tất Mạnh.

– Địa điểm: Hội trường huyện Bù Gia Mập.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe (5h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 43 NĂM 2023

(Từ ngày 23/9/2023 đến ngày 29/10/2023)

 

THỨ HAI, ngày 23/10/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 24/10/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 25/10/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 25/10/2023 đến ngày 29/10/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 26/10/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 27/10/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan