LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2022

(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022) 

THỨ HAI, ngày 31/10/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 13h30’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ

(2) 14h00’ Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên và quần chúng Bảo tàng.

(3) 14h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 9/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ BA, ngày 01/11/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 11/2022 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– ­Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và toàn thể viên chức và người lao động tại trụ sở Bảo tàng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ TƯ, ngày 02/11/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 03/11/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Chủ tịch HĐKH Tô Văn Hoàng chủ trì họp Hội đồng Khoa học thông qua lý lịch, tập ảnh khảo tả và phim hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể Nghề đan gùi của người S’tiêng Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Chủ tịch Hội đồng Lò Văn Dinh, Ủy viên Bùi Kim Thư, Ủy viên Đinh Nho Dương, Ủy viên Tô Thị Huê, Ủy viên Phạm Đức Ngự, Ủy viên Lâm Thị Hồng.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị (từ ngày 03/11/2022 đến ngày 10/11/2022).

Chiều:

1/ 15h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ tổ chức Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ V.

– Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh và Quảng trường 23/3.

– Cùng đi: TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương

THỨ SÁU, ngày 04/11/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 44 NĂM 2022

(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

THỨ HAI, ngày 31/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 01/11/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 02/11/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định. 

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 03/11/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 03/10/2022 đến ngày 04/10/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 03/10/2022 đến ngày 06/10/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 04/11/2022

1/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 05/11/2022

1/ PTP.Bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 05/10/2022 đến ngày 06/10/2022.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan