LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 NĂM 2023 (Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)  

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 NĂM 2023

(Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 06/11/2023

Sáng:

8h00’ Toàn thể Công đoàn viên Bảo tàng tỉnh tham gia lao động vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 07/11/2023

Sáng:

8h00′ Giảm đốc Tô Văn Hoàng họp bảo vệ dự toán kinh phí năm 2023.

– Địa điểm: Sở Tài Chính Tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Kế toán Trần Thị Loan.

Chiều:

13h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp Hội đồng khoa học góp ý Lý lịch , Tập ảnh, Phim về nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng ở Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Theo quyết định số 22/QĐ-BT ngày 23/6/2023 về việc kiện toàn Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh.

THỨ TƯ, ngày 08/11/2023

Sáng: 

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 11/2023 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 09/11/2023

Sáng:

1/ 09h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thống nhất biên bản và sơ đồ phân chia cho các đơn vị để chăm sóc cây xanh.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

3/ 10h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh dự trả lời phỏng vấn về công tác quản lý nhà nước về văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Giao Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng trưng bày – Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

13h45’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Hội nghị Ngày pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà, toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 10/11/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 45 NĂM 2023

(Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 06/11/2023

1/ Viên chức Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Xuân Cảnh đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41 từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 07/11/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 07/11/2023 đến ngày 12/11/2023.

2/ Viên chức Chu Thị Thủy đi chụp ảnh bổ sung di tích Chùa Hưng Lập

– Địa điểm: Thị xã Bình Long

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 08/11/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 09/11/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư nghỉ phép năm từ ngày 09/11/2023 đến ngày 17/11/2023.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 10/11/2023

1/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương đi điều chỉnh và bổ sung các video theo nội dung thống nhất của HĐKH họp ngày 31/10/2023.

2/ PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi hoàn thiện hồ sơ bản đồ các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: thị xã Bình Long, Thị xã Phước Long.

– Phương tiện: Tự túc.

3/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 11/11/2023

TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại bảo tàng tỉnh

CHỦ NHẬT, ngày 12/11/2023

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại bảo tàng tỉnh.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan