LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 NĂM 2022 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 NĂM 2022

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022) 

THỨ HAI, ngày 14/10/2022

Ban giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 15/11/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi thực hiện kế hoạch số 159/KB-BCĐ ngày 28/7/2022 của Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh về việc dỡ, bỏ mốc củ trên tuyến biến giới đất liền Việt Nam – Campuchua thuộc tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Mốc D (X1,323,205 Y677,433) tại Đồn biên phòng Lộc An.

– Cùng đi: PTP. Bảo tàng Ngô Hà.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 5h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh đi tổ chức hội nghị, tấp huấn, hội thảo khoa học ngành Di sản Văn hóa năn 2022 từ ngày 15/11/2022 đến ngày 17/11/2022.

– Địa điểm: Khách sạn ROYAL HOTEL SAIGON, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1 Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Phương tiện: Tự túc.

THỨ TƯ, ngày 16/11/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 17/11/2022

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

2h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp đánh giá thi đua năm 2022.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 18/11/2022

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp đánh giá xếp loại viên chức và người lao động năm 2022.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng: Hành chính – Tổng hợp; Trưng bày và Khai thác di sản; Nghiệp vụ bảo tàng, Nghiệp vụ bảo tồn.

Chiều:

Ban giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 46 NĂM 2022

(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)

THỨ HAI, ngày 14/10/2022

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại Trường Chính trị tỉnh, từ ngày 14/11/2022 đền ngày 18/11/2022.

2/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép từ ngày 14/11/2022 đền ngày 16/11/2022.

3/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 15/11/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Chu Thị Thủy đi kí biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ các di tích: Mộ 3000 người, Trụ sở chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, Két nước – Địa điểm Mỹ-ngụy ném bom thảm sát đồng bào Làng 2 đồn điền cao su Thuận Lợi năm 1965

– Địa Điểm: các huyện, thị xã: Lộc Ninh, Đồng Phú, Bình Long.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 16/11/2022

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 17/11/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 17/11/2022 đến ngày 18/11/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 17/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 18/11/2022

2/ Các phòng đánh giá viên chức phòng mình và các gửi mẫu biểu về phòng Hành chính tổng hợp trước 10h00, ngày 18/11/2022.

1/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 19/11/2022

1/ PTP. Bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 19/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan