LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 NĂM 2022 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 NĂM 2022

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022) 

THỨ HAI, ngày 21/10/2022

Sáng:

08h30’ Đảng uỷ viên – Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 11/2022.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

13h30’ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2022. (Giao Đảng vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng.

THỨ BA, ngày 22/11/2022

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, PTP.HC-TH Nguyễn Phương Tốt, PTP. Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (7h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp đánh giá tập thể các phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và công chức, viên chức năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

THỨ TƯ, ngày 23/11/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Phó Giám đốc Sở Nguyễn Khắc Vĩnh – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hành trình di sản lần thứ IV năm 2022 uỷ quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng – Phó Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi tham dự vòng chung kết cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ IV, năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.

– Thành phần: PTP. HC-TH Nguyễn Phương Tốt, PTP. Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Chu Thị Thủy, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Viên chức Phạm Đức Ngự, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (5h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ 07h30’ Giám đốc Trần Văn Chung ủy quyền Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lò Văn Dinh dự Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

– Địa điểm: Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

THỨ NĂM, ngày 24/11/2022

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi thực hiện kế hoạch số 159/KB-BCĐ ngày 28/7/2022 của Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh về việc dỡ, bỏ mộc củ trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia thuộc tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Cùng đi: PTP. NV bảo tàng Ngô Hà.

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với UBND huyện Lộc Ninh và Thị trấn Lộc Ninh về công tác khoanh vùng bảo vệ di tích.

Cùng đi: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Trưởng phòng NV bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lê Thị Bích Quý.

– Tất cả viên chức cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 06 giờ để cùng đi.

– Giao phòng HCTH sắp xếp và bố trí xe.

THỨ SÁU, ngày 25/11/2022

Sáng:

08h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự Lễ khai mạc Giải Vô địch các CLB Bóng đá 5 người tỉnh Bình Phước năm 2022.

– Địa điểm: Nhà tập đa năng Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 47 NĂM 2022

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

THỨ HAI, ngày 21/10/2022

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại Trường Chính trị tỉnh, từ ngày 21/11/2022 đền ngày 25/11/2022.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 22/11/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 23/11/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 23/11/2022 đến ngày 27/11/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 24/11/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 25/11/2022

1/ 7h00′ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương Tham gia Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển vùng Đông Nam Bộ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 25/11/2022 đến ngày 26/11/2022

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 26/11/2022

1/ PTP. Bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 26/11/2022 đến ngày 27/11/2022.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan