LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 NĂM 2022(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 NĂM 2022

(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022) 

THỨ HAI, ngày 28/11/2022

Sáng:

8h00’  Chủ tịch hội đồng Tô Văn Hoàng chủ trì họp hội đồng thi đua khen thưởng Bảo tàng tỉnh Bình Phước năm 2022.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Chủ tịch hội đồng Lò Văn Dinh và các Ủy viên theo Quyết định số 600/QĐ-BT ngày 24/11/2022 của Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 29/11/2022

Sáng:

8h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp đánh giá giá trị lịch sử – văn hóa về Cụm di tích Công trình lưu niệm Hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại Bình Phước trình UBND tỉnh đưa vào Danh mục kiểm kê. (Giao phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị nội  dung)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Phạm Đức Ngự, Viên chức Chu Thị Thủy.

Chiều:

1/ 13h30’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng dự Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ, giai đoạn 2020 – 2025.

– Địa điểm: Hội trường lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.

Cùng dự: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh.

THỨ TƯ, ngày 30/11/2022     

Sáng:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ

(2) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 12/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 01/11/2022

Sáng:

09h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng tham dự và trao giải chương trình giáo dục với chủ đề: Em yêu bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Cùng dự: Các đồng chí được phân công nhiệm vụ theo Kế hoạch số 551/KH-BT ngày 07/11/2022 của Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 02/11/2022

Sáng:

09h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi nghiệm thu hoàn thành công trình: Tu bổ, sửa chữa di tích Nhà Giao tế – Lộc Ninh và di tích Bồn xăng – kho nhiên liệu VK 98 (Giao phòng HCTH mời đơn vị thi công và chuẩn bị các nội dung nghiệm thu).

– Địa điểm: di tích Nhà Giao tế – Lộc Ninh và di tích Bồn xăng – kho nhiên liệu VK 98.

– Cùng đi: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. NV bảo tồn Tô Thị Huê

– Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẫn bị xe.

Lưu ý: Các thành viên đi cùng tập trung tại Bảo tàng tỉnh lúc 07 giờ để cùng đi.

Chiều:

Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 48 NĂM 2022

(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/11/2022)

THỨ HAI, ngày 28/11/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép theo quy định.

2 Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Viên chức Lê Thị Bích Quý đi đóng dấu biên bản khoanh vùng các di tích.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

Phương tiện: Tự túc.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 29/11/2022

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương dự Đại hội đại biểu Hộ VHNT tỉnh Bình Phước Khóa IV từ ngày 29/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

2/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại Trường Chính trị tỉnh.

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 29/11/2022 đến ngày 04/12/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 30/11/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 30/11/2022 đến ngày 04/12/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 01/11/2022

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại Trường Chính trị tỉnh.

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 02/11/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan