LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 NĂM 2023 (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 48 NĂM 2023

(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 27/11/2023

Sáng:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 11/2023 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thống nhất các nội dung hoạt động năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng: Trưng bày và Khai thác di sản, Hành chính – Tổng hợp, Nghiệp vụ Bảo tồn, Nghiệp vụ Bảo tàng.

THỨ BA, ngày 28/11/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự lễ hội “Cầu Bông” của người Kinh.

– Địa điểm: Đình thần Thanh An, huyện Hớn Quản.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng, nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 6h45′ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

Chiều: 

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 29/11/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi khảo sát đào thám sát nơi người dân phát hiện các thanh đàn đá tại thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

– Địa điểm: tại thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà, nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 7h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 13h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Đại hội Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

– Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bom Bo.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 30/11/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Tối:

19h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Gala Điện ảnh năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 01/12/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 48 NĂM 2023

(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 27/11/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi ký bản đồ khoanh vùng.

– Địa điểm: sở tài nguyên môi trường

2/ Viên chức Phạm Đức Ngự đi chụp hình Lễ hội Ok Om bok từ ngày 27/11/2023 đến ngày 28/11/2023.

– Địa điểm: ấp Sóc Lớn – xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 27/11/2023 đến ngày 30/11/2023.

4/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho đảng viên mới đợt 2, năm 2023 từ ngày 27/11/2023 – 30/11/2023.

5/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 28/11/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 29/11/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 30/11/2023

1/ Viên chức Phạm Đức Ngự đi khảo sát đào thám sát nơi người dân phát hiện các thanh đàn đá tại thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng từ ngày 30/11/2023 đến ngày 03/12/2023.

– Địa điểm: tại thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 01/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên, Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng.

3/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 02/12/2023

1/ TP Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế ngày 2/12/2023 đến ngày 3/12/2023.

CHỦ NHẬT, ngày 03/12/2023

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan