LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2021

(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021) 

THỨ HAI, ngày 06/12/2021

Sáng:

08h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp nghe phòng Trưng bày và Khai thác di sản báo cáo phương án trưng bày chuyên đề tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung)

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc Lò Văn Dinh; Phạm Hữu Hiến và toàn thể viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 07/12/2021

Sáng:

1/ 08h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp bàn thống nhất và ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978).

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng NVBT Lê Văn Năm, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

– Địa điểm: Phòng họp UBND huyện Bù Đốp.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe ô tô 7 chỗ, thành phần cùng đi tập trung lúc 6h00 cùng đi.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 08/12/2021

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00 Ủy viên BCH – Bí thư Chi bộ Bảo tàng Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ về kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở

THỨ NĂM, ngày 09/12/2021

Sáng:

1/ 09h30’Giám đốc Tô Văn Hoàng họp buổi làm việc với Tổ tư vấn quy hoạch ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

3/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị C17 từ ngày 09/12/2021 đến hết ngày 10/12/2021 qua hệ thống học Google Meet.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Ban Giám khảo Cuộc thi “Hành trình di sản tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần tham dự: Quyết định số 2819/QĐ-SVHTTDL ngày 28/10/2021 về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và Tổ phục vụ Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021.

THỨ SÁU, ngày 10/12/2021

Sáng:

09h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng – Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng họp xét khen thưởng tổng kết năm 2021

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bảo tàng theo Quyết định số 680/QĐ-BT ngày 27/10/2021 của Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. –

Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà

THỨ BẢY, ngày 11/12/2021

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp kiểm điểm tập thể và các thành viên Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 49 NĂM 2021

(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021) 

 

THỨ HAI, ngày 06/12/2021

1/ Viên chức Trần Thị Hà, Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 07/12/2021

1/ Viên chức Trần Thị Hà làm việc tại cơ quan, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế – Lộc Ninh từ ngày 07/12/2021 đến ngày 12/12/2021.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 08/12/2021

1/ Viên chức Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 09/12/2021

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 10/12/2021

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 10/12/2021 đến ngày 12/12/2021.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.Các viên chức làm việc tại trụ sở.

 TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH 

(đã ký) 

Nguyễn Phương Tốt

Nguồn phòng Hành chính – Tổng hợp

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Tin cũ hơn