LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2023 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2023

(Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 04/12/2023

Sáng:

08h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII (Cả ngày)

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Toàn thể Đảng viên trong Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 05/12/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 08h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà họp báo cáo, đánh giá việc triển khai phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành đã được đầu tư năm 2020 (Giao phòng Nghiệp vụ bảo tàng chuẩn bị nội dung và báo cáo).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Lê Thị Phương

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự:

(1) 14h00’ Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

 (2) 14h30′ họp giao ban các đơn vị trực thuộc Sở

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 06/12/2023

Sáng:

08h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao đánh giá, xếp loại viên chức 2023

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Trường phòng, Phó Trưởng phòng các phòng Hành chính – Tổng hợp, Nghiệp vụ bảo tàng, Nghiệp vụ bảo tôn, Trưng bày và Khai thác di sản.

Chiều:

1/ 15h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự công bố kết quả chấm điểm thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, nằm 2023

– Đại điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

2/ các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 07/12/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 08/12/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 17h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự chương trình Gala Dinner “Mãi xanh Quần thể Cây Di Sản”.

– Địa điểm: Trung tâm hội nghị Adela.

2/ 14h00′ Chủ tịch công đoàn bộ phận Lò Văn Dinh chủ trì họp đóng góp ý kiến cho đảng viên năm 2023.

– Thành phần: Toàn thể công đoàn viên là quần chúng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh. (Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện để bảo vệ các di tích tham gia họp trực tuyến).

3/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 09/12/2023

1/ 8h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự chương trình “Lễ công nhận Quần thể 162 Cây Di Sản Việt Nam”

– Địa điểm: Tiểu khu 379, rừng Mã Đà ( xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi dự Lễ dâng hương khu di tích lịch sử địa điểm căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng Miền Nam Việt Nam.

– Địa điểm: di tích lịch sử địa điểm căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng Miền Nam Việt Nam.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 7h30′ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi)

yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 47 NĂM 2023

(Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 04/12/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi đào thám sát nơi người dân phát hiện các thanh đàn đá tại thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023.

– Địa diểm: thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 05/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 06/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 06/12/2023 đến ngày 10/12/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 07/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh nghỉ bù theo qyu định.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 08/12/2023

1/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương nghỉ bù theo qyu định.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 09/12/2023

Viên chức Vũ Thị Nguyệt mở kho cơ sở , các phòng trưng bày phục vụ công tác chống mối mọt hiện vật

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan