LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 NĂM 2023 (Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 NĂM 2023

(Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 11/12/2023

Sáng:

1/ 09h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp đánh giá công chức, viên chức năm 2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 12/12/2023

Sáng:

1/ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng đi khảo sát, đánh giá tình hình thực tế hiện trạng di tích Sân bay quân sự Lộc Ninh.

– Địa điểm: Di tích Sân bay quân sự Lộc Ninh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 6h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 13/12/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều

14h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên Chi bộ Bảo tàng tỉnh năm 2023 (Giao đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Toàn thể đảng viên Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 14/12/2023

Sáng:

Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự:

(1) 08h30’ Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

– Địa điểm: Hội trường Sở.

(2) 10h00’ Hội nghị cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo giới thiệu ở bước 3

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Phó giám đốc Lò Văn Dinh, Phó giám đốc Nguyễn Sơn Hà.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 15/12/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng:

(1) 08h00’ Họp bàn thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Địa điểm ghi dấu Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 (phường Long Thủy, thị xã Phước Long) (Giao Phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các thành phần liên quan).

(2) 09h00 Họp bàn thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Hưng Lập Tự (phường Phú Đức, thị xã Bình Long) (Giao Phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các thành phần liên quan).

(3) 10h00 Họp bàn thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng – xã Phú Riềng chống thực dân Pháp ngày 25/10/1933 (xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) (Giao Phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị nội dung và tham mưu mời các thành phần liên quan).

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 50 NĂM 2023

(Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 11/12/2023

1/ Viên chức Phạm Đức Ngự đi đào thám sát nơi người dân phát hiện các thanh đàn đá tại thông Sơn lập, xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng từ ngày 11/12/2023 đến ngày 12/12/2023.

– Địa điểm: Thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 12/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 13/12/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 13/12/2023 đến ngày 15/12/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng nghỉ phép năm từ ngày 13/12/2023 đến ngày 19/12/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 14/12/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi đào thám sát nơi người dân phát hiện các thanh đàn đá tại thông Sơn lập, xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng từ ngày 14/12/2023 đến ngày 17/12/2023.

– Địa điểm: Thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 15/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 15/12/2023 đến ngày 17/12/2023.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 16/12/2023

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

CHỦ NHẬT, ngày 17/12/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan