LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 51 NĂM 2021 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

THỨ HAI, ngày 20/12/2021

Sáng:

1/ 09h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động Bảo tàng (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.
– Cùng dự: Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác Di sản Đinh Nho Dương

2/ Các Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 21/12/2021

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc online tại nhà từ ngày 21/12/2021 đến ngày 22/12/2021; Tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 21/12/2021 đến hết ngày 24/12/2021 qua phần mềm Microsoft Team.

THỨ TƯ, ngày 22/12/2021

Sáng:

1/ 07h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi dâng hương tưởng niệm  các anh hùng, liệt sĩ nhân ngày kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021). (Giao phòng HCTH chuẩn bị phương tiện xe 4 chỗ; Lễ vật để dâng hương; các thành viên tập trung lúc 06h00′ tại Bảo tàng tỉnh để xuất phát)

– Địa điểm: Tại di tích Địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô và di tích Địa điểm Căn cứ Cục hậu cần quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975).

– Thành phần: Phó Trưởng phòng NV Bảo tồn Lê Văn Năm, Viên chức phòng HCTH Nguyễn Thị Huyền.

2/ 07h30′ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự hội nghị tổng kết công tác Hội NNCĐ Dacam/Dioxin năm 2021.
– Địa điểm:Hội trường Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 23/12/2021

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến họp hội đồng giám định hiện vật, thực hiện giám định niên đại, giá trị lịch sử văn hóa các hiện vật do các nhà sưu tập tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vùng Tàu hiến tặng (Giao phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị nội dung)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp hội đồng giám định hiện vật, thực hiện giám định niên đại, giá trị lịch sử văn hóa các hiện vật do các nhà sưu tập tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vùng Tàu hiến tặng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến

THỨ SÁU, ngày 24/12/2021

1/ 09h00’  Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ Bảo tàng  Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 12
– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến họp hội đồng giám định hiện vật, thực hiện giám định niên đại, giá trị lịch sử văn hóa các hiện vật do các nhà sưu tập tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vùng Tàu hiến tặng (Giao phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị nội dung)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp hội đồng giám định hiện vật, thực hiện giám định niên đại, giá trị lịch sử văn hóa các hiện vật do các nhà sưu tập tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa – Vùng Tàu hiến tặng từ ngày 24/12/2021 đến ngày 27/12/2021 .

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 51 NĂM 2021

(Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021) 

THỨ HAI, ngày 20/12/2021

1/ Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt làm việc tại nhà từ ngày 20/12 đến hết ngày 22/12/2021.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 21/12/2021

1/Viên chức Nguyễn Năng Kiên,Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 THỨ TƯ, ngày 22/12/2021

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Giao tế từ ngày 22/12/2021 đến ngày 26/12/2021.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 23/12/2021

1/ Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị hiện vật để phục vụ cho công tác giám định hiện vật từ ngày 23/12/2021 đến ngày 27/12/2021.

2/ PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm làm việc cùng với Trung tâm khảo cổ học về Thám sát thành đất hình tròn Tân Hưng 3.

– Địa điểm: tại di tích Thành đất hình tròn Tân Hưng 3.
3/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 24/12/2021

Các viên chức làm việc tại trụ sở.

 TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

Tin cùng liên quan