LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 51 NĂM 2022 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 51 NĂM 2022

(Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022) 

THỨ HAI, ngày 19/12/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị ( từ ngày 19/10/2022 đến ngày 21/10/2022).

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra triển lãm chuyên đề “Từ Điện Biên Phủ trên không đến Hiệp định Pasris năm 1973”.

– Địa điểm: Di tích Nhà Giao Tế.

– Cùng đi: PTP. Hành chính tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe.( 13h00’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

THỨ BA, ngày 20/12/2022

Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng dự Khai mạc triển lãm chuyên đề “Từ Điện Biên Phủ trên không đến hiệp định Paris năm 1973”.

– Địa điểm: Di tích Nhà Giao tế (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

– Cùng dự: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng: Hành chính – Tổng hợp; Trưng bày và Khai thác di sản; Nghiệp vụ bảo tàng, Viên chức Đoàn Thị Bích Hợp, Viên chức Nguyễn Thị Vân, Viên chức Chu Thị Thủy, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Trần Thị Hà, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Viên chức Phạm Đức Ngự, Nhân Viên Ngô Văn Bình.

– Đồng Phục:

(1) Nam: Áo sơ mi trắng, quần tay sẫm màu, thắt caravat

(2) Nữ: Áo dài.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe.( 5h00’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

THỨ TƯ, ngày 21/12/2022     

07h30’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể đảng viên trong Bảo tàng tỉnh, tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2022. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư và Phó Bí thư chi đoàn.

THỨ NĂM, ngày 22/12/2022

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại tỉnh Bình Phước dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

– Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

– Thành phần:  Phó Giám đốc Lò Văn Dinh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 23/12/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h30’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi Tô Văn Hoàng dự họp về công tác bổ nhiệm lại công chức, viên chức.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 51 NĂM 2022

(Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 25/12/2022)

THỨ HAI, ngày 19/12/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức trong phòng Trưng bày và Khai thác di sản thực hiện triển lãm chuyên đề “Từ Điện Biên Phủ trên không đến Hiệp định Paris năm 1973” tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 19-20/12/2022.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 20/12/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 21/12/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 21/11/2022 đến ngày 23/12/2022.Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 22/12/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 22/11/2022 đến ngày 25/12/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 23/12/2022

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi kiểm tra tiến độ lắp đặt 02 pano giới thiệu và chỉ dẫn di tích.

Địa điểm: xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Cùng đi: Nhân viên Nguyễn Văn Bình
2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 24/12/2022

– PTP.Nghiệp Vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 24/12/2022 đến ngày 25/12/2022.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan