LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 51 NĂM 2023 (Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)  

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 51 NĂM 2023

(Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 18/12/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng Ủy viên – Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng họp đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; xét khen thưởng năm 2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 19/12/2023

Sáng:

1/ 10h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024 và đăng ký chỉ tiêu pháp lệnh năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 13h30’ Đảng Ủy viên – Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ – Ban Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 20/12/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 21/12/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở\

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà đi hỗ trợ tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Thảo thuận liên kết hợp tác phát triển di lịch vùng Đông Nam bộ năm 2023 và Lớp bồi dưỡng, truyền dậy chương trình cơ bản về sử dụng nhạc cụ đàn đá năm 2023 từ ngày 21/12/2023 đến ngày 23/12/2023 (Theo công văn số 3790/SVHTTDL-DL ngày 19/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

– Địa điểm: Vũng Tàu

THỨ SÁU, ngày 22/12/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00′ Họp thống nhất Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di Di tích Hưng Lập Tự (Giao phòng Nghiệp vụ Bảo tồn phối hợp phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị nội dung cuộc họp).

– Địa điểm: Di tích Hưng Lập Tự (khu phố Phú Trọng, phường Phú Đức,thị xã Bình Long).

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tồn, nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (6h40′ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi:

(1) 8h00′ Dâng hương, hoa nhân dịp ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 (Giao phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị hương, hoa, trái cây).

– Địa điểm: Di tích Địa điểm Căn cứ Cục hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

(2) 9h30′ Dâng hương, hoa nhân dịp ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 (Giao phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị hương, hoa, trái cây).

– Địa điểm: Di tích chiến thắng chốt chặn Tầu Ô (quốc lộ 13, thuộc ấp 4, xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản).

– Thành phần: Các Viên chức: Nguyễn Thị Vân, Lâm Thị Hồng.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (7h00′ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 51 NĂM 2023

(Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 18/12/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi ký và đóng dấu bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ tại huyện Phú Riềng, thị xã Phước Long và thị xã Bình Long từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 20/12/2023.

– Cùng đi: Nhân Viên Ngô Văn Bình

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 19/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định. Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 20/12/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 20/12/2023 đến ngày 22/12/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 20/12/2023 đến ngày 24/12/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 21/12/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 22/12/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 23/12/2023

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

CHỦ NHẬT, ngày 14/12/2023

Viên chức Chu Thị Thủy trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan