LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 NĂM 2021 (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 NĂM 2021

(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 27/12/2021

Sáng:

1/ 8h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp hội đồng giám định hiện vật, thực hiện giám định niên đại, giá trị lịch sử văn hóa các hiện vật do các nhà sưu tập tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu hiến tặng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng

– Cùng dự: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

114h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp về chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 28/12/2021

Sáng:

1/ 09h00 Bí thư Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 12 .

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi kiểm tra công tác trưng bày chuyên đề “Phú Riềng đỏ – Niềm tin sáng mãi”.

Địa điểm: huyện Phú Riềng

Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 15h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Di tích Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978).

– Cùng đi: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, Phó Trưởng phòng HC – TH Nguyễn Phương Tốt.

– Địa điểm: Tại di tích Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp ngày 16/3/1978.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe ô tô 7 chỗ. Thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 13h30 để cùng đi.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 29/12/2021

Sáng:

1/ 8h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng tham dự Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Di tích Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978).

– Cùng đi: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, Phó Trưởng phòng HC – TH Nguyễn Phương Tốt, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy, Trần Thị Hà, Nguyễn Thị Huyền.

– Địa điểm: Tại di tích Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp ngày 16/3/1978.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe ô tô 16 chỗ. Thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 6h00’ để cùng đi.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 30/12/2021

Sáng:

08h00 Ban Giám đốc và Trưởng, Phó các phòng tham dự Hội nghị tổ chức Ngày pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

Chiều:

1/ 14h00  Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh cùng toàn thể viên chức, người lao động tham dự hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

2/ 14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến họp thông qua các Kế hoạch thực hiện các nội dung của Ban Chủ nhiệm 342.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

THỨ SÁU, ngày 31/12/2021

Sáng:

1/ 09h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Ban Tổ chức Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021. Nội dung: thống nhất Quyết định công nhận giải thưởng cuộc thi (giao phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Bảo tàng Lò Văn Dinh; Phó Trưởng phòng NghIệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm. 

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 52 NĂM 2021

(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 27/12/2021

PTP. NVBT Lê Văn Năm hỗ trợ Trung tâm khảo cổ học, Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ khai quật khảo cổ di tích Thành đất hình tròn Tân Hưng 3 (đến hết tuần).

1/ Viên chức Trần Thị Hà, Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 28/12/2021

1/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, các viên chức: Hoàng Minh Quốc Dũng, Nguyễn Xuân Cảnh, Trần Thị Hà đi hỗ trợ phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Riềng trưng bày chuyên đề “Phú Riềng đỏ – Niềm tin sáng mãi”.

2/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Giao tế từ ngày 28/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 29/12/2021

1/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, các viên chức: Hoàng Minh Quốc Dũng, Nguyễn Xuân Cảnh tiếp tục đi hỗ trợ phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Riềng trưng bày chuyên đề “Phú Riềng đỏ – Niềm tin sáng mãi”

2/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 30/12/2021

1/Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 30/12/2021 đến ngày 02/01/2022.

2/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 31/12/2021

Các viên chức làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan