LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 NĂM 2023 (Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 NĂM 2023

(Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 25/12/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 26/12/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà hỗ trợ Bồi  dưỡng  chuyên  môn,  nghiệp  vụ,  truyền  dạy  về  bảo  tồn,  pháthuy các loại hình văn hóa phi vật thể: lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống.( theo công văn số 68/TT.VHTT&ĐTTTH về việc hỗ trợ Báo cáo viên lớp tập huấn triển khai 02 chuyên đề của Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 19/12/2023 UBND thị xã ngày 20/12/2023 của Trung tâm VH-TT&Đài TT-TH.

– Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.

Chiều:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 14h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 14h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 12/2023 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ TƯ, ngày 27/12/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng triển khai thực hiện ngày pháp luật năm 2023 (Tuyên truyền Nghị định số 166/2018/NĐ-CP 25/12/2018 của Chỉnh phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thẩm địch, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích). (Giao phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị nội dung)

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 28/12/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 29/12/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì hội nghị viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ 2024 (Nam: Áo sơ mi trắng, thắt caravat; Nữ: Áo dài) (Phòng HC-TH chuẩn bị xe chở các Nhân viên ở xa).

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Toàn thể Viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 52 NĂM 2023

(Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

 

THỨ HAI, ngày 25/12/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà nghỉ phép năm 2023.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 26/12/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, kỷ năng biểu diễn đàn đá phục vụ tại điểm du lịch nông thôn từ ngày 26/12/2023 đến ngày 28/12/2023.

Địa điệm: tại xã Thanh An, huyện hớn Quản

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 27/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng. 

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 28/12/2023

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 28/12/2023 đến ngày 29/12/2023.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 29/12/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 30/12/2023

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

CHỦ NHẬT, ngày 31/12/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan