LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 6 NĂM 2023 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 6 NĂM 2023

(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

 

THỨ HAI, ngày 06/02/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 07/02/2023

Sáng:

1/ 08h30’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp Đảng ủy đột xuất.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh học lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 07/02/2023 đến ngày 10/02/2023.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 08/02/2023

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi khảo sát Khu du lịch sinh thái cù lao huyện Bù Đốp.

– Địa điểm: Huyện Bù Đốp

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 09/02/2023

Sáng:

1/ 08h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng xây dựng nhà tại Trảng cỏ Bù Lạch.
– Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

2/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp thông qua dự thảo Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với tỉnh Đắk Nông và Tây Ninh.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

THỨ SÁU, ngày 10/02/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 6 NĂM 2023

(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

 

THỨ HAI, ngày 06/02/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 07/02/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 08/02/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 08/02/2023 đến ngày 12/02/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 09/02/2023

1/ PTP.Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà nghỉ phép năm từ ngày 09/02/2023 đến ngày 10/02/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 10/02/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 11/02/2023

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 11/02/2023 đến ngày 12/02/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan