LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 9 NĂM 2023 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 9 NĂM 2023

(Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)

THỨ HAI, ngày 27/02/2023

Sáng:

1/ 07h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển do Bộ VHTT&DL phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện CTQG HCM và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ.

– Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 28/02/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 01/03/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự Lễ Trao huy hiệu Đảng cho đảng viên(Bảo tàng tỉnh chuẩn bị Hội trường, âm thanh).

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: toàn thể đảng viên chi bộ Bảo tàng tỉnh

THỨ NĂM, ngày 02/03/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 03/03/2023

Sáng:

8h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp giao ban tháng 3/2022 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– ­Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và toàn thể viên chức và người lao động tại trụ sở Bảo tàng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT, ngày 05/03/2023

Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự Lễ hội “Kỳ Yên” với nghi thức tế lễ cổ truyền, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt.

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe(tập trung lúc 7h00′ cùng đi).

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 9 NĂM 2023

(Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)

THỨ HAI, ngày 27/02/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư nghỉ phép năm từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 28/02/2023

1/ Viên chức Nguyễn Thị Vân đi tập huấn trực tuyến qua Zoom.

– Địa điểm: Phòng họp sở.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 01/03/2023

1/ Toàn thể Viên chức nữ mặc trang phục bộ áo dài truyền thống từ ngày 01/03/2023 đến ngày 08/03/02023 theo công văn số 1305/LĐLĐ ngày 24/02/2023 của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước về việc Tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” và tuyên truyền Ngày Quốc Tế hạnh phúc năm 2023.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 01/03/2023 đến ngày 05/03/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 02/03/2023

1/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương đi kiểm tra trưng bày “Từ Điện Biên Phủ trên không đến Hiệp định Paris năm 1973”.

– Địa điểm: Di tích Nhà Giao Tế

– Cùng đi: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

2/ Các viên chức Phòng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 03/03/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

CHỦ NHẬT, ngày 05/03/2023

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh, Nhân viên Ngô Văn Bình chuẩn bị âm thanh, ánh sáng theo công văn số 39 – CV/HDTN hỗ trợ hoạt động tham quan Bảo tàng tỉnh và Tổ chức các hoạt động về địa chỉ đỏ năm 2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan