LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 9 NĂM 2024 (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 9 NĂM 2024

(Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024) 

THỨ HAI, ngày 26/02/2024

Sáng:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 2/2024 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

10h30′ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Lò Văn Dinh chủ trì họp triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 do CĐCS tổ chức.

– Thành phần: toàn thể Công đoàn viên Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

2/ Giám đốc Tô Văn Hoàng giám sát thực hiện kiểm kê, bảo quản sắp xếp hiện vật từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024.

Thành phần: PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà và các viên chức trong phòng Nghiệp vụ bảo tàng.

Địa điểm: Kho cơ sở Bảo tàng

3/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà nghỉ phép năm từ ngày 26/02/2024 đến ngày 05/03/2024

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 27/02/2024

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 28/02/2024

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi Kiểm tra các di tích thuộc trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Thành Phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 7h15′ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

THỨ NĂM, ngày 29/02/2024

Sáng:

1/ 08h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với Sở Tài chính về kinh phí hoạt động chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Địa điểm: Phòng họp Sở Tài chính.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng Ủy Viên – Bí Thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 02/2024

 – Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 01/03/2024

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 9 NĂM 2024

(Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024) 

THỨ HAI, ngày 26/02/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 27/02/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 28/02/2024

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương đi khảo sát để phục vụ trưng bày lưu động giới thiệu di sản văn hóa Bình Phước – Đắk Nông – Tây Ninh.

Địa điểm: Di tích Căn cứ Tà Thiết.

Cùng đi: Các Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Nguyễn Xuân Cảnh.

Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 28/02/2024 đến ngày 03/02/2024.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 29/02/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 01/03/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan