Lịch làm việc tuần thứ 45

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 NĂM 2021

THỨ HAI, ngày 15/11/2021

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chủ trì họp giao ban tuần 46 (Giao các phòng chuẩn bị báo cáo tiến độ các công việc được giao trong tháng 11 và tháng 12).

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Trưởng các  phòng: Trưng bày và Khai thác di sản; Nghiệp vụ Bảo tàng, Phó Trưởng phòng các phòng: Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt; Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, viên chức Nguyễn Thị Huyền.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị C17 từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 16/11/2021 qua hệ thống học Google Meet.

Chiều:.

Giám đốc Tô Văn Hoàng , Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 16/11/2021

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 16/11/2021 đến ngày 19/11/2021 qua  phần mềm Microsoft Team.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự họp:

14h00’ Thông qua Đề án phát triển phong trào thể dục thể thao cơ sơ giai đoạn 2021 – 2025.

15h30’ Thông qua Đề án nâng cao hiệu quả liên kết vùng, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Hội trường sở.

THỨ TƯ, ngày 17/11/2021

Sáng:

 Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Giám đốc Tô Văn Hoàng quyền Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự họp:

14h00’ Thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

15h00 Thông qua Đề án tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 – Địa điểm: Hội trường sở.

THỨ NĂM, ngày 18/11/2021

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp công tác chuẩn bị Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’tiêng Bình Phước.

– Thành phần: Theo Kế hoạch số 701/KH-BT ngày 03/11/2021 về tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng , Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ 15h00’ Toàn thể viên chức dọn vệ sinh cơ quan (sắp xếp bàn ghế hội trường, dọn vệ sinh cơ quan).

– Thành phần: Toàn thể viên chức và người lao động.

THỨ SÁU, ngày 19/11/2021

Giám đốc Tô Văn Hoàng , Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

 Lưu ý :  Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45
Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45
Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45
Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45
Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45
Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45
Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45
Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45

Tin cũ hơn

Ngày 15/11/2021 15:07 Lịch làm việc tuần thứ 45