Lớp Đối tượng 4 Trường Chính trị tỉnh năm 2023 nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023, Trường Chính trị tiến hành mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện ban thường vụ huyện uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 (lớp thứ hai, lớp thứ ba) và tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế.

Trong hai ngày 14 và 15/9/2023, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cho 177 học viên là cán bộ diện ban thường vụ huyện uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 (lớp thứ hai và lớp thứ ba) đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Đến với Bảo tàng tỉnh, các học viên đã được nghe ông Nguyễn Sơn Hà PGĐ Bảo tàng tỉnh báo  cáo về tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước. các công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tuyên truyền, khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa và tham quan thực tế tại không gian trưng bày.

Một số hình ảnh của hai buổi đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh:

Ông Nguyễn Sơn Hà PGĐ Bảo tàng tỉnh báo cáo về  tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước cho đoàn thực tế Trường Chính trị. Ảnh: Bảo Nguyên.

Một số ảnh học viên lớp (đối tượng 4) Trường Chính trị

tham quan thực tế tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Tất Mạnh.

Tác giả: Bảo Nguyên, Ảnh: Tất Mạnh.

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan