Lớp Đối tượng 4 Trường Chính trị tỉnh năm 2023 nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh

Ngày 05/10/2023, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cho hơn 170 học viên là cán bộ diện ban thường vụ huyện uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 (lớp thứ sáu và lớp thứ bảy) đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Ở buổi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh, các học viên đã được nghe lãnh đạo Bảo tàng tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh đó các học viên còn được tham quan thực tế và nghe thuyết minh viên của Bảo tàng giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và giới thiệu tổng quan về Bình Phước thông qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật thể hiện quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, các mốc son lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân tỉnh Bình Phước, các phong tục, tập quán của một số dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh tại không gian phòng trưng bày “Di sản Văn hóa Bình Phước”.

Một số hình ảnh của hai buổi đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh:

Ông Nguyễn Sơn Hà PGĐ. Bảo tàng tỉnh báo cáo về  tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước cho đoàn thực tế Trường Chính trị. Ảnh: Tất Mạnh.

Một số ảnh học viên lớp (đối tượng 4) Trường Chính trị tham quan thực tế tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Tất Mạnh.

TÁC GIẢ:  Bảo Nguyên

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan