Lớp Đối tượng 4 Trường Chính trị tỉnh năm 2023 nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh

Sáng ngày 29/8/2023, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cho 79 học viên là cán bộ diện ban thường vụ huyện uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 (lớp thứ nhất) đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Đến với Bảo tàng tỉnh, các học viên đã được nghe lãnh đạo Bảo tàng tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước, các công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tuyên truyền, khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Ông Nguyễn Sơn Hà PGĐ Bảo tàng tỉnh báo cáo về  tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước cho đoàn thực tế Trường Chính trị. Ảnh: Bảo Nguyên.

Các học viên được tham quan tại các phòng trưng bày chuyên đề và nghe thuyết minh viên của Bảo tàng giới thiệu về một cách khái quát, chân thực về cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Biên phòng và Nhân dân ở biên cương, hải đảo, nhất là nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thông qua trưng bày ảnh chuyên đề “Xuân Biên cương – Hải đảo” và giới thiệu tổng quan về Bình Phước thông qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật thể hiện quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, các mốc son lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân tỉnh Bình Phước, các phong tục, tập quán của một số dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh tại không gian phòng trưng bày “Di sản Văn hóa Bình Phước”.

Một số ảnh học viên lớp (đối tượng 4) Trường Chính trị

tham quan thực tế tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Tất Mạnh.

Ngoài các hoạt động như trên các học viên còn được trải nghiệm loại hình nhạc cụ đàn đá, một loại hình di sản văn hóa độc đáo của tỉnh Bình Phước.

Cán bộ bảo tàng trình diễn nhạc cụ đàn đá, một trong những loại hình di sản văn hóa độc đáo của tỉnh Bình Phước. Ảnh: Tất Mạnh.

Đợt đi nghiên cứu thực tế này đã giúp các học viên gắn lý luận với thực tiễn, củng cố những kiến thức về đất nước, con người Bình Phước, áp dụng vào thực tiễn sau khi kết thúc khóa học./.

TÁC GIẢ:  Bảo Nguyên

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan