Lớp Đối tượng 4 Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh

Chiều ngày 29/9/2022, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cho 110 học viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2022 đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Đến với Bảo tàng tỉnh, các học viên đã được nghe lãnh đạo Bảo tàng tỉnh báo cáo về tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước, các công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tuyên truyền, khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh báo cáo về  tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước cho đoàn thực tế Trường Chính trị. Ảnh: Bảo Nguyên.

Các học viên được tham quan và nghe thuyết minh viên của Bảo tàng giới thiệu về chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” tại Phòng trưng bày chuyên đề và tìm hiểu về tổng quan Bình Phước thông qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật thể hiện quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, các mốc son lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân tỉnh Bình Phước, các phong tục, tập quán của một số dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh tại không gian phòng trưng bày “Di sản Văn hóa Bình Phước”. Bên cạnh đó các học viên còn được trải nghiệm loại hình nhạc cụ đàn đá, một loại hình di sản văn hóa độc đáo của tỉnh.

Học viên đối tượng 4 Trường Chính trị tham quan thực tế tại Bảo tàng. Ảnh: Bảo Nguyên.

Trình diễn nhạc cụ đàn đá, một loại hình di sản văn hóa độc đáo của tỉnh Bình Phước. Ảnh: Bảo Nguyên.

Đợt tham quan, trải nghiệm này đã giúp các học viên gắn lý luận với thực tiễn, củng cố những kiến thức về đất nước, con người Bình Phước, áp dụng vào thực tiễn sau khi kết thúc khóa học./.

Tác giả: Bảo Nguyên

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan