Phát huy vai trò, thế mạnh của nhân dân trong phát triển du lịch

BPO – “Bù Đăng có thế mạnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh. Vì vậy địa phương phải chú trọng công tác quản lý hơn nữa trong phát triển du lịch. Đặc biệt phải phát huy vai trò, thế mạnh của nhân dân trong phát triển du lịch”. Đây là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng tại buổi giám sát thực tế việc quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy các giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn huyện Bù Đăng, diễn ra sáng 26-7.

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.  

Hiện trên địa bàn huyện Bù Đăng có 3 di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh gồm: Thác Đứng, Chùa Đức Bổn – A Lan Nhã, Thác Voi. Ngoài ra còn có 7 di tích đã được kiểm kê nhưng chưa được xếp hạng.

Đoàn giám sát thực tế tại Chùa Đức Bổn – A Lan Nhã, xã Đức Liễu

Trong chương trình, đoàn đã giám sát thực tế tại một số điểm di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn huyện và nghe địa phương báo cáo tình hình quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa của địa phương. Qua đó, đoàn giám sát đã đề nghị địa phương cần bổ sung thêm số liệu cụ thể về kết quả thực hiện. Đồng thời đoàn cũng quan tâm đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích lịch sử – văn hóa; công tác xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị địa phương sớm có phương án để hoàn tất công nhận một số di tích lịch sử có giá trị cao, những nhân vật là nhân chứng sống của lịch sử – văn hóa về đất và người Bù Đăng trong danh mục di tích đã được kiểm kê.

Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, huyện Bù Đăng đã có những kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ khó khăn về kinh phí và nhân lực đối với công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa của huyện.

Thành viên đoàn phát biểu ý kiến tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Hà Anh Dũng đề nghị: Làm du lịch quan trọng nhất là công tác quản lý. Vì vậy địa phương cần chú trọng hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử – văn hóa; thanh tra, kiểm tra tại địa điểm di tích lịch sử – văn hóa, du lịch; ứng dụng công nghệ số, số hóa trong lĩnh vực quản lý, phát triển du lịch.

Đại diện UBND huyện Bù Đăng báo cáo và thông tin kết quả quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn huyện Bù Đăng

Thế mạnh phát triển du lịch của Bù Đăng hướng về du lịch văn hóa, lịch sử. Việc triển khai các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này phải kịp thời để phát huy tốt nhất các giá trị thu được từ các di tích lịch sử – văn hóa. Để làm được điều này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời địa phương phải quan tâm đầu tư nguồn lực tương xứng với giá trị, tiềm năng của các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh để gìn giữ, phát huy giá trị các di tích, để di tích trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa đối với các thế hệ sau.  

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban văn hóa – xã hội, HĐND tỉnh Hà Anh Dũng

Nguồn: Bình Phước Online

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan