Thăm dò khảo cổ tại khu vực Tháp K, Khu di tích Mỹ Sơn

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1156/QĐ-BVHTTDL cho phép Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại khu vực Tháp K, Khu di tích Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Thăm dò khảo cổ tại khu vực Tháp K, Khu di tích Mỹ Sơn - Ảnh 1.

Khu di tích Mỹ Sơn. Nguồn: quangnam.gov.vn

Theo đó, thời gian thăm dò từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, trên diện tích 20m2, gồm 05 hố x 04m2 /01 hố. Chủ trì thăm dò là ông Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian thăm dò khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò khảo cổ, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò khảo cổ, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học phải có phải có báo cáo kết quả thăm dò khảo cổ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã thăm dò khảo cổ trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan