Thông báo tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

THÔNG BÁO

Tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

 

Thực hiện Kế hoạch số 2418 /KHPH-SVHTTDL-UBND  ngày  06/9/2022 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản về việc tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Cầu bông của người Kinh huyện Hớn quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Địa điểm: Lễ công bố được tổ chức tại Đình Thần Tân Khai – thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Thời gian: Từ 07h30’ đến 08h30’, ngày 13/9/2022 (thứ Ba, ngày 18/8 năm Nhâm Dần).

Đây là dịp để đông đảo nhân dân biết rõ hơn về giá trị của di sản văn hóa Lễ hội Cầu bông của người Kinh ở Bình Phước.

Bảo tàng tỉnh trân trọng thông báo!

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan