THÔNG BÁO Trưng bày ảnh chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”

THÔNG BÁO
Trưng bày ảnh chuyên đề
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”

Tưởng niệm 10 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (04/10/2013 – 04/10/2023) và chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023). Được sự cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”.

Trưng bày chuyên đề nhằm giới thiệu đến công chúng trong và ngoài tỉnh những hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó góp phần tôn vinh, tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân dân ta; đồng thời góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

– Thời gian trưng bày: từ ngày 30/9/2023 (thời gian mở cửa hằng ngày phục vụ tham quan: buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút).

– Địa điểm trưng bày: Phòng trưng bày chuyên đề, Bảo tàng tỉnh Bình Phước (đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).

– Nội dung trưng bày (gồm có 03 phần chính):

+ Thời thanh xuân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: trưng bày 30 hình ảnh và tài liệu.

+ Sự nghiệp cách m ạng của Đ ại tư ớng Võ Nguyên Giáp: trưng bày 80 hình ảnh và tài liệu.

+ Đại tướng trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế: trưng bày 40 hình ảnh và tài liệu.
Ngoài ra, tại các Phòng trưng bày cố định của Bảo tàng tỉnh đang trưng bày các hình ảnh, tài liệu và hiện vật về quá trình hình thành và phát triển, về kháng chiến và văn hóa tộc người của Bình Phước.

Bảo tàng tỉnh thông báo và trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, đến tham quan./

Tài liệu

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan