Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh

 Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa xây dựng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Nguồn Internet
Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình góp phần tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn và phát huy các giá trị, đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam. Xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Củng cố, tăng cường ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.

Thông qua việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, sẽ nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi dậy tình yêu thương chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc. Qua đó, góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bộ tiêu chí được phổ biến và áp dụng với mọi gia đình và các thành viên gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tiêu chí ứng xử chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng là chung thủy, nghĩa tình. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu là gương mẫu, yêu thương. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà là hiếu thảo, lễ phép. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em là hòa thuận, chia sẻ…

Theo cổng thông tin điện tử Bình Phước

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan