Triển lãm tranh cổ động tấm lớn về văn hóa, con người Việt Nam tại Đăk Nông

Ngày 20/10, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về giá trị văn hoá, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước và Chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024). Dự khai mạc Triển lãm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh; lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Sở VHTTDL tỉnh Đăk Nông.

Triển lãm là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn về văn hóa, con người Việt Nam tại Đăk Nông - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên toàn quốc được tuyển chọn từ các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn về văn hóa, con người Việt Nam tại Đăk Nông - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Lương Đức Thắng cho biết: Các tác phẩm trưng bày triển lãm đã thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, tạo môi trường phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; trách nhiệm của mỗi người với bản thân, với gia đình và cộng đồng.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn về văn hóa, con người Việt Nam tại Đăk Nông - Ảnh 3.

Các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm

Các tác phẩm cũng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, động viên nhân dân cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập, công tác, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 10/2023./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan