Trường chính trị tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho cán bộ diện ban thường vụ huyện uỷ và tương đương quản lý tại Bảo tàng tỉnh

Căn cứ Quyết định số 1979-QĐ/HVCTQG ngày 15/5/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp huyện và tương đương quản lý (đối tượng 4);

Căn cứ Kế hoạch số 55-KH/TCT ngày 17/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước về tổ chức cho học viên lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện ban thường vụ huyện uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 đi nghiên cứu thực tế (lớp thứ mười).

Vào lúc 14h chiều ngày 19/10/2023. Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cho hơn 140 học viên là cán bộ diện ban thường vụ huyện uỷ và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 (lớp thứ mười) đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Đến với Bảo tàng tỉnh, các học viên đã được nghe ông Nguyễn Sơn Hà PGĐ. Bảo tàng tỉnh báo  cáo về tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước. các công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tuyên truyền, khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa và tham quan thực tế tại các không gian trưng bày.

Một số hình ảnh của hai buổi đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh:

Ông Nguyễn Sơn Hà PGĐ. Bảo tàng tỉnh báo cáo về  tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước cho đoàn thực tế Trường Chính trị. Ảnh: Bảo Nguyên.


Một số ảnh học viên lớp (đối tượng 4) Trường Chính trị

tham quan thực tế tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh:Bảo Nguyên.

TÁC GIẢ:  Bảo Nguyên

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn