Từ ngày 30/9/2023 Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”

Để tưởng niệm 10 năm ngày mất và giới thiệu đến khách tham quan những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bảo tàng tỉnh thực hiện trưng bày chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”. Chuyên đề gồm 151 hình ảnh và tài liệu giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng, khắc họa chân dung một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc, một vị Tướng huyền thoại, Tổng Tư lệnh của quân đội nhân dân, trọn vẹn cuộc đời gắn với những mốc son lịch sử trọng đại của dân tộc trong chiến tranh cách mạng giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước trong hòa bình. Chuyên đề mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 30/9/2023 tại Phòng trưng bày chuyên đề, Bảo tàng tỉnh, đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

Chuyên đề được thể hiện bằng 03 nội dung chính gồm: Thời thanh xuân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tướng trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế.

Nội dung Thời thanh xuân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trưng bày 19 hình ảnh và tài liệu giới thiệu về quê quán, thân sinh, gia đình và quá trình hoạt động cách mạng trước khi được kết nạp vào Đảng công sản Đông Dương và sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Nội dung Sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chia thành hai phần: Sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống Pháp và Sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống Mỹ.

Sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống Pháp trưng bày 63 hình ảnh và tài liệu giới thiệu về hoạt động cách mạng, những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang kéo dài 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) giành thắng lợi.

Sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong kháng chiến chống Mỹ trưng bày 27 hình ảnh và tài liệu, giới thiệu về hoạt động cách mạng, những đóng góp quan trọng trong việc “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” để thống nhất đất nước. Trên cương vị là Tổng Tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có nhiều công lao trong việc xây dựng Quân đội nhân dân tiến lên chính quy, hiện đại, xây dựng các quân, binh chủng, xây dựng đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trên bộ và đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện kịp thời cho tiền tuyến lớn miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn đã khẳng định công lao to lớn của Đại tướng.

Nội dung Đại tướng trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế trưng bày 42 hình ảnh và tài liệu giới thiệu về Đại tướng gặp gỡ đồng bào, đồng chí, thăm lại chiến trường xưa và tiếp đón các vị khách quý quốc tế đến thăm hỏi, chúc mừng sau khi nghỉ hưu. Khi nhắc về Đại tướng, mỗi người dân Việt Nam đều có sự ngưỡng mộ, kính yêu bởi tài thao lược quân sự, lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với bạn bè quốc tế, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một vị Tướng anh hùng của riêng dân tộc Việt Nam mà chính là một vị Tướng “đã đi vào huyền thoại” của thế giới.

Thông qua trưng bày Chuyên đề nhằm giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nội dung hình ảnh: Một số hình ảnh khách tham quan tại không gian trưng bày chuyên đề. Ảnh: Tất Mạnh và Đinh Nho Dương.

TÁC GIẢ: Đinh Nho Dương

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan