Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

BPO – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh.

Mục đích là tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; các mục tiêu, định hướng an ninh môi trường theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Thông qua tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong bảo đảm an ninh môi trường, bảo vệ môi trường sống của con người, chủ động ứng phó trước các mối đe dọa về an ninh môi trường, hướng tới phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Hướng dẫn nêu rõ, nội dung tuyên truyền là làm rõ các quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về an ninh môi trường, bảo vệ môi trường sống của con người; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó, xác định lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. 

Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh, nhất là thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; giám sát biến đổi khí hậu, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên tai… Đồng thời, chỉ rõ những mối đe dọa về an ninh môi trường nổi cộm hiện nay, như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh nguồn nước, ô nhiễm môi trường khu vực trọng điểm, suy giảm tài nguyên rừng, đa dạng sinh học… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây bất ổn cho phát triển kinh tế – xã hội…

Về hình thức, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp… với nội dung phù hợp, phong phú; có thể xây dựng những tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể. Tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, sân khấu hóa tuyên truyền về đề tài “an ninh môi trường”…

theo: baobinhphuoc.com.vn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan