Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 02 di tích lịch sử

Ngày 19/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã ký  Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 02 di tích: Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Két nước – Địa điểm Mỹ – ngụy sát hại đồng bào Làng 2 Đồn điền cao su Thuận Lợi năm 1965 (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Địa điểm ngụy quyền ném bom thảm sát dân thường tại chợ Lộc Ninh (thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh). Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ trong hồ sơ khoa học di tích.

Di tích Địa điểm ngụy quyền ném bom thảm sát dân thường tại chợ Lộc Ninh là nơi ghi nhớ sự kiện đau thương mà Mỹ – ngụy đã gây ra cho Nhân dân Lộc Ninh nói riêng và Nhân dân Việt Nam nói chung trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại đây, ngày 3/6/1972, Mỹ – ngụy đã ném bom đánh phá vào chợ Lộc Ninh làm hơn 300 đồng bào, chiến sỹ ta bị thiệt mạng. Ngày 6/8/1974, chúng tiếp tục dùng máy bay ném bom đánh phá vào chợ Lộc Ninh và gây ra cái chết cho hơn 400 đồng bào, chiến sỹ ta.

Di tích Địa điểm ngụy quyền ném bom thảm sát dân thường tại chợ Lộc Ninh

Di tích cấp tỉnh Két nước – Địa điểm Mỹ – ngụy sát hại đồng bào Làng 2 Đồn điền cao su Thuận Lợi năm 1965 là di tích có giá trị lịch sử tiêu biểu, ghi dấu hoạt động khai hoang trồng cao su của tư bản Pháp ở Bình Phước nói chung và ở Đồng Phú nói riêng vào những năm đầu thế kỷ XX. Đồng thời đây cũng là nơi ghi dấu tội ác của Mỹ và tay sai vào năm 1965 khi chúng dùng máy bay ném bom làm 112 đồng bào ta thiệt mạng.

Di tích cấp tỉnh Két nước – Địa điểm Mỹ – ngụy sát hại đồng bào Làng 2 Đồn điền cao su Thuận Lợi năm 1965

Ngày nay, 02 di tích là nơi giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương mất mát mà dân tộc Việt Nam đã phải gánh chịu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Việc 02 di tích được công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh đã nâng số di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh lên 45 di tích, trong đó có 05 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia và 28 di tích cấp tỉnh. Việc xếp hạng di tích cũng là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguồn tin: Lê Văn Năm

Theo: vhttdlbinhphuoc.gov.vn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan