Yên Khánh quan tâm tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa

Trên địa bàn huyện Yên Khánh hiện có 58 công trình đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Trong đó có 12 di tích cấp Quốc gia và 46 di tích cấp tỉnh. Hệ thống các di sản này lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, kiến trúc độc đáo của dân tộc, cần được bảo tồn và phát huy giá trị. 

Chùa Phúc Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Chùa Phúc Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia vào năm 1999. Đã có tuổi đời gần 600 năm nên ngôi chùa thường xuyên được quan tâm trùng tu bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn xã hội hóa nhằm bảo tồn nguyên vẹn các giá trị về cảnh quan, kiến trúc, thẩm mỹ của di tích.

Bên cạnh những yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo, tôn vinh công đức các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hệ thống di tích trên địa bàn huyện còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân đã huy động từ nguồn ngân sách Nhà nước và kinh phí xã hội hóa để bảo tồn, tu bổ, chống xuống cấp và phục hồi nhiều di tích đúng theo quy định của Luật Di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và đời sống tinh thần của nhân dân.

Di tích lịch sử văn hóa còn là nguồn tài nguyên quan trọng để Yên Khánh khai thác phát triển loại hình du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái, nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số di tích đã xuống cấp, đòi hỏi nguồn kinh phí lớn để sữa chữa, nâng cấp.

Di tích không dễ hình thành nhưng lại rất dễ mai một. Chính vì vậy việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích ở Yên Khánh rất cần có sự vào cuộc, chung tay hơn nữa của tất cả người dân. Khi được bảo vệ đúng cách sẽ trở thành những sản phẩm du lịch hút khách, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.

Nguồn: NBTV.VN

Tin cùng liên quan