LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 NĂM 2022

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 31 NĂM 2022

(Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022) 

 

 THỨ HAI, ngày 01/8/2022

Sáng:

1/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp cơ quan tháng 8 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).

– Thành phần:  Phó Giám đốc Lò Văn Dinh cùng toàn thể viên chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi nghiệm thu, tiếp nhận hiện vật trống đồng từ ngày 01/8/2022 đến ngày 04/8/2022.

Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự.

– Địa điểm: Tỉnh Thanh hóa.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 02/8/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 03/8/2022

Sáng:

1/ 07h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ khai mạc Giải Bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.

– Địa điểm: Sân Vận động tỉnh (sân phụ).

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 04/8/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 8h30‘ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh chủ trì họp Phòng Nghiệp vụ bảo tồn, nội dung phục vụ công tác bàn giao công việc.

– Thành phần: Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Ông Lê Văn năm và các viên chức phòng Phòng Nghiệp vụ bảo tồn.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 05/8/2022

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc hop quy hoạch cán bộ nhiệm ký 2026-2031, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

8h00‘ họp Ban Giám đốc.

9h00′ Các Phó Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn.

10h00‘ Các Phó Giám đốc, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Chi ủy chi bộ.

10h30‘ họp Ban Giám đốc (lần 2).

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

14h00′ Toàn thể viên chức và người lao động dọn vệ sinh cơ quan.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 31 NĂM 2022

(Từngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

 THỨ HAI, ngày 01/8/2022

1/TP Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Nguyễn Xuân Cảnh thi công  dựng đai, bục phục vụ triển lãm Mỹ thuật Đông Nam Bộ khu vực VII lần thứ 27, năm 2022 từ ngày 1/8/2022-7/8/2022.

2/ Viên chức Trần Thị Hà hỗ trợ Phòng Văn hóa – thông tin huyện phú riềng thuyết minh trưng bày chuyên đề “Phú Riềng đỏ – niềm tin sáng mãi”.

3/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại bảo tàng.

4/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

5/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 02/8/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 03/8/2022

1/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

3/ Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 03/8/2022 đến ngày 07/8/2022.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 04/8/2022   

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 04/8/2022 đến ngày 07/8/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở .

THỨ SÁU, ngày 05/8/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 06/8/2022

Phòng nghiệp vụ bảo tàng chụp hình hiện vật đưa vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 06/8/2022 đến ngày 07/8/2022.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Tin cũ hơn