LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 NĂM 2022 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 45 NĂM 2022

(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022) 

THỨ HAI, ngày 07/10/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị (từ ngày 07/11/2022 đến ngày 10/11/2022).

Chiều:

 15h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp về việc hỗ trợ công tác triển lãm với chủ đề “Bù Đăng – Cuộc sống xanh, điểm đến bình yên!” nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng huyện Bù Đăng 14/12/1974 – 14/12/2022.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ Bảo Tàng Bùi Kim Thư.

THỨ BA, ngày 08/11/2022

Sáng:

 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai Giảng Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện, nhân viên cứu hộ môn Bơi tỉnh Bình Phước, năm 2022.

– Địa điểm: Trường THCS Tiến Thành.

THỨ TƯ, ngày 09/11/2022

Sáng:

 7h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền trống nhằm ngày tổ chức Lễ hội Cầu Bông hàng năm – Đình Thần Thanh An.

– Địa điểm: Di tích Đình Thần Thanh An.( Ấp Địa Hạt- Xã Thanh An – Huyện Hớn Quản – Tỉnh Bình Phước)

– Cùng dự: PTP. Bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Phạm Đức Ngự.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe.( 6h00’ tập trung tại Bảo tàng Tỉnh cùng đi).

Chiều:

 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước, lần thứ I năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

THỨ NĂM, ngày 10/11/2022

Sáng:

 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp bàn thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ các di tích: Sân bay quân sự Lộc Ninh (khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh), Trụ sở chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh) và di tích Địa điểm ngụy quyền ném bom thảm sát dân thường tại chợ Lộc Ninh (khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh).

– Địa điểm: Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Thành phần: PTP.Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Chu Thị Thủy.

Chiều:

 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp bàn thống nhất biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ các di tích: Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), Két nước – Địa điểm Mỹ-ngụy sát hại đồng bào Làng 2 đồn điền cao su Thuận Lợi năm 1965 (xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), Mộ 3000 đồng bào An Lộc bị đế quốc Mỹ tàn sát ngày 03/10/1972 (phường An Lộc, thị xã Bình Long)

– Địa điểm: Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Thành phần: PTP.Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng,Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Chu Thị Thủy.

THỨ SÁU, ngày 11/11/2022

Sáng:

 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng tham gia Hội nghị tổ chức Ngày pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và toàn thể Viên chức Bảo tàng.

Chiều:

Ban giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 45 NĂM 2022

(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

THỨ HAI, ngày 07/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép từ ngày 7/11/2022 đền ngày 9/11/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Phòng Trưng bày và Khai thác di sản tháo dỡ trưng bày tại hội trường lầu 8 trường Chính trị.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 08/11/2022

1/ 7h30’ PTP. Hành chính tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Nguyễn Thị Vân tham dự lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 từ ngày 08/11/2022 đến ngày 09/11/2022

– Địa điểm: Hội trường sở nội vụ tỉnh Bình Phước.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 09/11/2022

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại Trường Chính trị tỉnh, từ ngày 09/11/2022 đền ngày 11/11/2022.

2/ 14h00′ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, PTP. Hành chính tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP.Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng đi kiểm tra địa điểm trưng bày.

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 09/11/2022 đến ngày 13/11/2022.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 10/11/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 10/11/2022 đến ngày 11/11/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 11/11/2022

1/ Các Viên chức trong đơn vị thực hiện tổ chức chương trình giáo dục “Em yêu bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa” theo kế hoạch phân công.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 05/11/2022

 Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan