LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 NĂM 2022 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 20 NĂM 2022

(Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 16/5/2022

1/ 8h00’ Ban Giám đốc và toàn thể viên chức và người lao động tham gia tổ chức ngày hội Quốc tế Bảo tàng (18/5).

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị (từ ngày 16/5/2022 – 21/5/2022)

THỨ BA, ngày 17/5/2022

Sáng: 

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

13h30 Bí thư Tô Văn Hoàng tham gia Hội nghị nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo Bác, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

THỨ TƯ, ngày 18/5/2022

Sáng:

08h00 Bí thư Tô Văn Hoàng tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại điểm cầu Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Tất cả Đảng viên chi bộ

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 19/5/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm vệc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến – Chủ tịch hội đồng khoa học chủ trì họp xét duyệt hiện vật nhập kho cơ sở Bảo tàng.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Thành viên Hội đồng Khoa học Bảo tàng.

Chiều

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 20/5/2022

1/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm vệc tại trụ sở.

2/ 8h00’  Giám đốc Tô Văn Hoàng đi khảo sát thiệt hại do thiên tai tại di tích Bồn xăng – Kho nhiên liệu VK 98, kiểm tra di tích Nhà Giao tế – Lộc Ninh.

– Địa điểm: Tại các di tích di tích Bồn xăng – Kho nhiên liệu VK 98 và di tích Nhà Giao tế – Lộc Ninh.

– Cùng đi: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

Lưu ý: Giao phòng HCTH chuẩn bị xe 04 chỗ tập trung tại cơ quan lúc 06h30 đề cùng đi..

Chiều

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 20 NĂM 2022

(Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022)

THỨ HAI, ngày 16/5/2022

1/ Phó Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng

2/ Viên chức Lâm Thị Hồng nghỉ phép năm (từ ngày 16/5/2022 – 20/5/2022).

3/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh tham gia lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức tỉnh, thành phố năm 2022 tại BCHQS thành phố Đồng Xoài (từ ngày 16/5/2022-20/5/2022).

4/ Viên chức Trần Thị Hà tham gia hỗ trợ Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 13/5/2022-18/5/2022).

5/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

6/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 17/5/2022

1/ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm; các viên chức Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy đi trưng bày, tuyên truyền về hệ thống di tích tại các trường THCS trên địa bàn huyện Bù Đăng (từ ngày 17/5/2022 – 20/5/2022).

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

THỨ TƯ, ngày 18/5/2022

1/  Phó Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế (từ ngày 18/5/2022- 22/5/2022).

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 19/5/2022

1/ Viên chức Hoàng minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo theo định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 20/5/2022

1/ Phó Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 20/5/2022 đến ngày 22/5/2022

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan