Cần nhiều giải pháp để gỡ khó cho công tác quản bảo tồn, tu bổ và phát huy di tích

BPO – Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ và phát huy di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, sáng 28-7, Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch liên quan đến vấn đề này. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng làm trưởng đoàn giám sát.

Qua giám sát thực tế cho thấy công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích còn một số khó khăn vướng mắc về đầu tư nguồn lực, ngân sách, con người cho lĩnh vực này. Một số di tích đã được xếp hạng nhưng chưa được đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi tương xứng. Bên cạnh đó, việc xã hội hóa hoạt động bảo tồn, tôn tạo và khai thác dịch vụ du lịch không đạt hiệu quả như mong muốn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh báo cáo công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ và phát huy di tích trên địa bàn tỉnh

Phó Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Vũ Thanh Ngữ cho rằng cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý các di tích

Phó Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng cần chú trọng tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ và phát huy di tích

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đã đặt ra nhiều vấn đề để Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch làm rõ thêm như: Công tác kiểm tra, thanh tra trong quản lý, bảo tồn, tu bổ, khai thác du lịch tại các di tích; việc công nhận, quản lý các di tích lịch sử – văn hóa tôn giáo; giải pháp bảo tồn, tu bổ các di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, đoàn giám sát đề nghị đơn vị sớm lập danh sách, công nhận các di tích đã được kiểm kê.

Thành viên đoàn giám sát, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thanh Thuyên cho rằng cần nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, những quy định chồng chéo để sớm có phương án bảo tồn, tu bổ các di tích

Thành viên đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nguyễn Thị Thuận đề nghị có thống kê về di tích, hiện vật lịch sử – văn hóa để quản lý chặt chẽ hơn

Những vấn đề đoàn giám sát quan tâm được các phòng chuyên môn và lãnh đạo sở thông tin đầy đủ; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bảo tồn, tu bổ và khai thác du lịch tại các di tích.

Hiện toàn tỉnh có 45 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh (di tích) đã được xếp hạng, trong đó có 5 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia và 28 di tích cấp tỉnh. Các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị và tổ chức phân cấp quản lý, bảo vệ tốt, đáp ứng nhu cầu tham quan về nguồn, tìm hiểu lịch sử của du khách trong và ngoài tỉnh.

Kết luận buổi giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng đề nghị: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch rà soát lại tổng thể các công trình, di tích để có phương án đầu tư thực hiện phù hợp với tình hình thực tế các di tích; nghiên cứu về quy hoạch cụ thể cung đường, cụm di tích và khung kết nối các địa bàn di tích của tỉnh. Sở cần nghiên cứu phối hợp công – tư trong thực hiện du lịch, để khuyến khích người dân tham gia tích cực vào phát triển du lịch. Cùng với đó phải chú trọng số hóa trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt ứng dụng mãnh mẽ công nghệ thông tin trong quảng bá, tuyên truyền du lịch. Đồng thời, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách du lịch nâng cao tính chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực này.

Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung thông tin thêm về các nội dung đoàn giám sát quan tâm

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng đề nghị nghiên cứu phối hợp công – tư trong thực hiện du lịch, để khuyến khích người dân tham gia tích cực vào phát triển du lịch

Nguồn: Bình Phước Online

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan