Lâm Đồng: Phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2023 – 2026, tầm nhìn đến năm 2035”.

Lâm Đồng: Phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng - Ảnh 1.

Trình diễn cồng chiêng trong một lễ hội ở huyện Lạc Dương.

Đề án nhằm tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, khai thác và phát huy có hiệu quả di sản văn hóa cồng chiêng, nhằm duy trì, khôi phục và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giữ vững danh hiệu “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể thế giới” và “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” mà UNESCO đã công nhận. Gắn phát triển kinh tế với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần phát triển văn hóa – du lịch trong thời kỳ hội nhập…

Mục tiêu cụ thể đến năm 2026, 100% cán bộ văn hóa cấp xã nơi có cộng đồng dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên sinh sống được tập huấn, bồi dưỡng về công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng; đồng thời tổ chức các lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng, dân ca, dân vũ cho thanh niên dân tộc thiểu số. Hỗ trợ trang bị nhạc cụ truyền thống và trang phục truyền thống cho các đội chiêng, đội văn nghệ dân tộc thiểu số. Phục hồi và gìn giữ các loại hình sinh hoạt văn hóa, các lễ hội truyền thống để tạo môi trường diễn xướng cho cồng chiêng…

Đến năm 2035, xây dựng các tổ, đội văn nghệ dân gian truyền thống, nhân rộng mô hình điểm và tiến tới hướng dân con em người dân tộc thiểu số biết sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống, dân ca, dân vũ trong các buổi lễ, ngày hội. Hoàn thành kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn nhằm xác định giá trị, số lượng (bài chiêng cổ, nghệ nhân truyền dạy) phục vụ quá trình bảo tồn, phát huy giá trị cồng chiêng trong những năm tiếp theo.

Đề án cũng đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu nêu trên.

Theo Báo Lâm Đồng

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan