LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02 NĂM 2022 (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 02 NĂM 2022

(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 10/01/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị C17 từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 12/01/2022 qua hệ thống học Google Meet.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chủ trì họp nghe các phòng báo cáo tình hình triển khai hoạt động năm 2022 (Phòng Trưng bày và Khai thác Di sản chuẩn bị nội dung).

Cùng dự: Giám đốc Tô Văn Hoàng và Toàn thể viên chức Phòng Trưng bày và Khai thác Di sản.

15h30‘ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chủ trì họp nghe các phòng báo cáo tình hình triển khai hoạt động năm 2022 (Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị nội dung).

Cùng dự: Giám đốc Tô Văn Hoàng và Toàn thể viên chức Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng.

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ BA, ngày 11/01/2022

 Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 12/01/2022

Sáng:

1/8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Hội nghị – Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa

Cùng dự:  Các Phó Giám đốc:  Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh, Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng, Nghiệp vụ Bảo tồn, Phòng Trưng bày và Khai thác di sản

Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

Chiều:

14h00‘ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung)

Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tồn.

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ NĂM, ngày 13/01/2022

Sáng

1/7h30 Ban Giám đốc tham dự Hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022; Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước và Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ I, giai đoạn 2016 – 2020.

Cùng dự: PTP. Trưng bày và khai thác di sản Tô Thị Huê, PTP Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà.

 Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

Lưu ý: Nam mặc áo sơ mi màu trắng thắt cavat, nữ mặc áo dài.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 14/01/2021

Sáng:

1/ 10h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc Trung tâm lưu trữ quốc gia II về chương trình phối hợp năm 2022

Cùng dự: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư.

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 02 NĂM 2022

(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 10/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 11/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 11/01/2022 đến ngày 16/01/2022.

3/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê thuyết minh tại Bảo tàng

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 12/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 12/01/2022 đến ngày 16/01/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 13/01/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 14/01/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

 

Tin cùng liên quan