LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2024 (Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2024

(Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024) 

THỨ HAI, ngày 27/5/2024

Sáng:

1/ 8h00’ Chủ tịch Công đoàn Lò Văn Dinh họp toàn thể công đoàn viên xét chọn 01 con CĐV là học sinh xuất sắc, học sinh giỏi đề nghị Công đoàn viên chức khen thưởng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Toàn thể công đoàn viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông Bình Phước (Viên chức Phạm Đức Ngự – Phòng Nghiệp vụ bảo tàng chuẩn bị nội dung).

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; và các cồng chí tham gia trong Quyết định số 67/QĐ-BT ngày 08/3/2024 của Bảo tàng tỉnh Bình Phước về thành lập Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông tỉnh Bình Phước.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 28/5/2024

Sáng:

1/ 08h00’ Đảng Ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề Đảng viên”.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Bảo tàng tỉnh.

 Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 29/5/2024

Sáng:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5/2024 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

2/ 7h30’ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Lò Văn Dinh chủ trì họp công Đoàn viên là quần chúng góp ý kiến cho đảng  viên mới

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Thành Phần: Toàn thể quần chúng Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Dự thảo Kế hoạch Triển khai Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh thực Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 30/5/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 31/5/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 22 NĂM 2024

(Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/6/2024) 

 THỨ HAI, ngày 27/5/2024

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng nghỉ phép năm từ ngày 27/5/2024 đến ngày 07/6/2024.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 28/5/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 29/5/2024

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh nghỉ phép năm từ ngày 29/5/2024 đến ngày 07/6/2024.

2/ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà hỗ trợ Trung tâm Văn hóa – Thông tin Thể thao huyện Bù Gia Mập trưng bày hiện vật phục vụ công tác Đại hội đại biểu các dân tốc thiểu số huyện Bù Gia Mập lần thứ III năm 2024 từ ngày 29/4/2024 đến ngày 30/4/2024.

– Địa điểm:  huyện Bù Gia Mập

– Phương tiện: Tự túc.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 29/5/2024 đến ngày 02/6/2024.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 30/5/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 30/5/2024 đến ngày 02/6/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 31/5/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan