LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2023 (Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 24 NĂM 2023

(Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023)

THỨ HAI, ngày 12/06/2023

Sáng:

08h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Toàn thể đảng viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 13/06/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng chỉ đạo việc chụp hình Flaycam 02 di tích Núi Bà rá – Thác mơ, Địa điểm ghi dấu chiến thắng Phước Long.

Địa điểm: Thị xã Phước Long.

Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức:Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe(6h00’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà đi gặp nhà sưu tập Lý Đức Quang để làm việc thực hiện công tác sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng.

Địa điểm: Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, viên chức Phạm Đức Ngự.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (6h00’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

THỨ TƯ, ngày 14/06/2023

Sáng:

1/ 9h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng tham dự Hội nghị chuyên đề góp ý Dự thảo TCVN: “Bảo tồn di sản Văn Hóa – Hướng dẫn và quy trình lựa chọn cho trưng bày trong nhà”.

Địa điểm: Bảo tàng Thành phố Hộ Chí Minh.( số 114 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, TP.Hồ Chí Minh.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự buổi làm việc với Đoàn giám sát 409 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 15/06/2023

Sáng:

08h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng khóa XIII.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Toàn thể đảng viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 16/06/2023

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về chuyên môn, tổ chức cán bộ, tài chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

2/ 8h30′ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 6/2023 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 24 NĂM 2023

(Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023)

THỨ HAI, ngày 12/06/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 12/06/2023 đến ngày 16/06/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 13/06/2023

1/ 7h30′ Viên chức Chu Thị Thủy đi bàn giao hồ sơ ở UBND xã Thuận Phú.

– Địa điểm: UBND xã Thuận Phú.

– Phương tiện: Tự túc.

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 14/06/2023

1/ 08h30’ Chi ủy viên Tô Thị Huê làm việc với Đoàn giám sát 409 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh(Chuẩn bị hồ sơ theo đề cương báo cáo).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 14/6/2023 đến ngày 18/6/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 15/06/2023

1/ 13h30’ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương dự họp BCH Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III (thư mời riêng).

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 16/06/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 17/06/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng .

CHỦ NHẬT, ngày 18/06/2023

Viên chức Lâm Thị Hồng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan