LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 NĂM 2023 (Từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 33 NĂM 2023

(Từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023)

THỨ HAI, ngày 14/08/2023

1/ Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023.

THỨ BA, ngày 15/08/2023

sáng: 

1/ 08h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Hội nghị phổ biến các văn bản mới nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững.

– Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều: 

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 16/08/2023

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 17/08/2023

sáng: 

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra công tác tu bổ các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Các di tích được tu bổ thuộc Bảo tàng tỉnh quản lý.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Nhân viên Ngô Văn Bình.

2/ 8h00′ Phó chủ tịch Công đoàn Đinh Nho Dương chủ trì họp đề xuất danh sách con công đoàn học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn để tặng xe đạp.

– Địa điểm: Phòng Họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Toàn thể đoàn viên Công đoàn Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 18/08/2023

Giám đốc Tô văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 33 NĂM 2023

(Từ ngày 14/08/2023 đến ngày 20/08/2023)

THỨ HAI, ngày 14/08/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi khảo sát thi thập thông tin Nghề đệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

– Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.

Cùng đi: Các viên chức: Phạm Đức Ngự, Vũ Thị Nguyệt.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 14/08/2023 đến 18/08/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 15/08/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 16/08/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ chỉnh lý lý lịch di tích Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng – xã Phú Riềng chống thực dân Pháp ngày 25/10/1933 từ ngày 16/8/2023 đến ngày 18/8/2023.

– Thành phần: Các viên chức: Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

– Phương tiện: tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 16/08/2023 đến ngày 20/08/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 17/08/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 18/08/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 19/8/2023

Viên chức Lâm Thị Hồng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, NGÀY 20/8/2023

PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan