LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 7 NĂM 2023(Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 7 NĂM 2023

(Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

THỨ HAI, ngày 13/02/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh học lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 13/02/2023 đến ngày 15/02/2023.

THỨ BA, ngày 14/02/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 15/02/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp mặt văn nghệ sỹ đầu xuân Quý mão năm 2023.

– Đại điểm: Hội trường B – Ban tuyên giáo tỉnh ủy.

– Cùng đi: TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 16/02/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Chủ tịch Công đoàn Lò Văn Dinh dự đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Bình Phước.

– Cùng dự: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Ngô Hà.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao, du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 17/02/2023

Sáng:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

 (2) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 2/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

15h00’ Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Tô Văn Hoàng họp đề xuất cộng nhận điển hình tiên tiến trong PTTĐ “CB,CC,VC thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2022.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Chủ tịch hội đồng Lò Văn Dinh và các Ủy viên theo Quyết định số 600/QĐ-BT ngày 24/11/2022 của Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo. 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 7 NĂM 2023

(Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

THỨ HAI, ngày 13/02/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 14/02/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Đoàn Thị Bích Hợp nghỉ phép từ ngày 14/02/2023 đến ngày 16/02/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 15/02/2023

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý đi quay phim với Đài Truyền hình VTV từ ngày 15/02/2023 đến ngày 17/02/2023.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh, Thị Xã Bình Long.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 15/02/2023 đến ngày 19/02/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 16/02/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 17/02/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 18/02/2023

Viên chức Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 19/02/2023

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan