Lịch làm việc tuần thứ 47

THỨ HAI, ngày 22/11/2021

Sáng:

19h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng duyệt chương trình Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’tiêng Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Theo Kế hoạch số 701/KH-BT ngày 03/11/2021 về tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 22/11/2021 đến ngày 25/11/2021 qua  phần mềm Microsoft Team.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 23/11/2021

Sáng:

1/ 09h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’tiêng Bình Phước.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh.

– Thành phần phục vụ: Theo Kế hoạch số 701/KH-BT ngày 03/11/2021 về tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Lưu ý: Nữ mặc áo dài, Nam mặc đồng phục cơ quan mới trang bị.

Chiều:

14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Hội đồng giám định hiện vật Bộ sưu tập vật dụng truyền thống của người S’tiêng Bình Phước. (Giao phòng NV Bảo tàng chuẩn bị các nội dung liên quan)

– Thành phần: Theo Quyết định số 2961/QĐ-SVHTTDL ngày 10/11/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng giám định hiện vật.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

THỨ TƯ, ngày 24/11/2021

 Sáng:

 1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

 2/ 08h00′ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi bàn giao video trưng bày chuyên đề “Bình Phước Di tích và Danh thắng”.

 – Cùng đi: TP. Trưng bày và Khai thác Di sản Đinh Nho Dương, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

 – Địa điểm: Trại giam Tống Lê Chân (huyện Hớn Quản).

 – Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện xe 04 chỗ, Thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 6h30’.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở. 

THỨ NĂM, ngày 25/11/2021

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp nhận xét, đánh giá viên chức năm 2021.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh, Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư, Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, Chi ủy viên Chi bộ Lâm Thị Hồng. 

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 14h00  Ủy viên BCH – Bí thư chi bộ Bảo tàng Tô Văn Hoàng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 11/2021.
– Địa điểm: Hội trường Sở.
2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 26/11/2021

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

  Lưu ý :  Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47
Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47
Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47
Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47
Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47
Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47
Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47
Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47

Tin cũ hơn

Ngày 23/11/2021 08:41 Lịch làm việc tuần thứ 47