Tập huấn chuyên môn về công tác quản lý di tích

Ngày 24/8/2023, Bảo tàng tỉnh tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tham dự Lớp tập huấn có Ông Hồ Tiến Duật – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ông Tô Văn Hoàng – Giám đốc Bảo tàng tỉnh – Trưởng ban tổ chức; gần 100 học viên là lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa – Xã hội của các xã, phường, thị trấn nơi có di tích cùng Ban Quản lý, Ban Trị sự các di tích.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt 04 chuyên đề, gồm: thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh; tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh một vài vấn đề cần lưu ý; công tác nhận diện, kiểm kê, bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tại di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Phát biểu khai mạc, Ông Tô Văn Hoàng nhấn mạnh:  “Di tích lịch sử – văn hóa là di sản quý báu, là một bộ phận quan trọng của di sản văn hóa dân tộc. Trong những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đã được chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện công tác này ở cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, việc tập huấn, trao đổi những kiến thức, những kinh nghiệm nhằm nâng cáo công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết”.

Ông Tô Văn Hoàng – Giám đốc Bảo tàng tỉnh – Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Bà Tô Thị Huê – PTP phụ trách phòng Nghiệp vụ bảo tồn báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn

Ông Hồ Tiến Duật – Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở VHTTDL báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn

Ông Lê Văn Năm – Chuyên viên Sở VHTTDL báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn

Bà Lê Thị Bích Quý – Chuyên viên Bảo tàng tỉnh báo cáo chuyên đề tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm đối với công tác quản lý di tích trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, vận dụng hợp lý vào thực tiễn công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích ở đơn vị, địa phương.

Tin: Chu Thủy, Ảnh: Lâm Hồng

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan