LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07 NĂM 2022 (Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07 NĂM 2022

(Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) 

THỨ HAI, ngày 14/02/2022

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp giao ban tháng 02 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).

 Thành phần: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò văn Dinh; TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP. Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

 Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

1/14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi khảo sát, làm việc với UBND huyện Lộc Ninh chuẩn bị công tác Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972 – 07/4/2022)

Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

Cùng đi: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến.Thành phần cùng đi tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lúc 13h00.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 15/02/2022

Sáng:

1/ 8h00‘ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác trưng bày chiến dịch Nguyễn Huệ

Thành phần: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Trưởng, phó các phòng Trưng bày và Khai thác di sản và phòng Nghiệp vụ Bảo tàng.

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 16/02/2022

1/ 7h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2022.

 Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Pham Hữu Hiến đi khảo sát địa điểm thực hiện trưng Bày tại di tích Tà Thiết.

Cùng đi: TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, PTP. Nghiệp Vụ Bảo tàng Ngô Hà, viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

Địa điểm: huyện Lộc Ninh.

Phương Tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe 4 chỗ, Thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng tỉnh lúc 6h30′

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 16/02/2022 đến hết ngày 20/02/2022 qua phần mềm Microsoft Team.

THỨ NĂM, ngày 17/02/2022

 Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 18/02/2022

 Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 07 NĂM 2022

(Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 14/02/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Viên chức Nguyễn Thị Huyền nghỉ phép năm từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 15/02/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 16/02/2022

1/ PTP. Trưng bày và Khai thác Di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 17/02/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định

2/ TP. Trưng bày và Khai thác Di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 18/02/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 18/02/2022 đến ngày 20/02/2022.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 19/02/2022

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 20/02/2022

PTP. Trưng bày và Khai thác Di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan