LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17 NĂM 2023 (Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17 NĂM 2023

(Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023)

THỨ HAI, ngày 24/04/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự buổi kiểm tra của Tổ kiểm tra liên ngành chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

THỨ BA, ngày 25/04/2023

Sáng:

9h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự khai mạc trưng bày chuyên đề Sắc Mộc nghệ thuật điêu khắc gỗ thời Nguyễn.

– Địa điểm: Bảo tàng lịch sử TPHCM ( Số 2 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM).

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 7h00’ tập trung tại bảo tàng tỉnh).

Chiều:

14h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự hội nghị thông tin thời sự lần thứ II/2023; kết hợp phổ biến phương pháp nhận diện, cách thức đấu tranh, phản bác trên môi trường mạng xã hội.

– Địa điểm: Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối (số 3, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước).

THỨ TƯ, ngày 26/04/2023

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Thông qua dự thảo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Văn hoá tỉnh Bình Phước, năm.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 27/04/2023

08h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Đảng ủy tháng 4/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 28/04/2023

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Chương trình phục dựng lễ hội “Mừng lúa mới của người S’tiêng” tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo.

Chiều:

13h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Đại hội CĐCS Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ  2023 – 2028

– Đia điểm : Hội trường Sở VHTTDL.

– Cùng dự: Đại biểu đi dư đại hội cấp trên: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Chu Thị Thủy, Nguyễn Xuân Cảnh, Lâm Thị Hồng, Phạm Đức Ngự.

THỨ BẢY, ngày 29/04/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng trực ngày Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5).

– Cùng trực: Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 29/04/2023 đến ngày 03/05/2023.

CHỦ NHẬT, ngày 30/04/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng trực ngày lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5).

– Cùng trực: Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 17 NĂM 2023

(Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 30/04/2023)

 

THỨ HAI, ngày 24/04/2023

1/ TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương đi thực hiện Kế hoạch tổ chức Chương trình phục dựng Lễ hội Mừng lúa mới của người S’tiêng tỉnh Bình Phước từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023.

– Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo.

– Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

3/ Viên chức Trần Thị Loan nghỉ phép từ ngày 24/04/2023 đến ngày 05/05/2023. Viên chức Lê Thị Bích Quý nghỉ bù theo quy định.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 25/04/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 25/04/2023 đến ngày 27/04/2023.

– Địa điểm: Thị xã Bình Long.

– Cùng đi: PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Vũ Thị Nguyệt.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 26/04/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 26/04/2023 đến ngày 30/04/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 27/04/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 28/04/2023

1/ 7h30′ Phó Chủ tích công đoàn Đinh Nho Dương dự Đại hội CĐCS Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ  2023 – 2028( trù bị).

– Đia điểm : Hội trường Sở VHTTDL.

– Cùng dự: Đại biểu đi dư đại hội cấp trên: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Chu Thị Thủy, Nguyễn Xuân Cảnh, Lâm Thị Hồng, Phạm Đức Ngự.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 29/04/2023

Theo kế hoạch số 30/KH-BCĐ ngày 17/4/2023 về việc tổ chức Du khảo về nguồn cho thanh niên năm 2023 của Ban chỉ đạo Chiến lược Phát triển thanh niên xã Thanh An

– Thuyết minh: Viên chức Trần Thị Hà.

– Âm thanh, ánh sáng: Nhân viên Ngô Văn Bình

– An ninh, trật tự tại Bảo tàng: Bảo vệ Trần Tất Mạnh. 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan