LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 41 NĂM 2022 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 41 NĂM 2022

(Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022) 

THỨ HAI, ngày 10/10/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị ( từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022).

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 11/10/2022

1/ 8h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các chỉ thị, đề án, kết luận về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Cả ngày).

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Tất cả Đảng viên chi bộ Bảo tàng

THỨ TƯ, ngày 12/10/2022

7h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra tiến độ thực hiện sửa chữa Di tích Nhà Giao Tế và di tích Bồn xăng – kho nhiên liệu VK98 (cả ngày).

– Địa điểm: Di tích Nhà Giao Tế và Di tích Bồn xăng – kho nhiên liệu VK98.

– Thành phần: Phó Trưởng phòng HC-TH Nguyễn Phương Tốt , PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê.

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.

THỨ NĂM, ngày 13/10/2022

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự buổi làm việc với UBND huyện Bù Đăng về công tác quản lý và phát triển Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo (Phòng Bảo tồn chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 14/10/2022

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 07h30’ Tập huấn nghị định 30/2022/NĐ-CP về công tác văn thư (Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Toàn thể viên chức Bảo tàng.

(2) 9h30’ Họp chấm điểm tập thể, cơ quan đạt chuẩn văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh cá nhân năm 2022.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận Bảo tàng Ngô Hà, Đoàn viên Thanh niên Chu Thị Thuỷ, Phó Trưởng phòng HCTH Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Trần Thị Loan.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Tối:

19h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự chương trình Gala Điện ảnh năm 2022 – chủ đề Điện ảnh Việt trong thời kỳ đổi mới.

– Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự:  Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 41 NĂM 2022

(Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)

THỨ HAI, ngày 10/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 11/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

3/ TP. Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư,  PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà đi hỗ trợ cán bộ giám định hiện vật tại Bảo tàng Chiến dịch đường 14-Phước Long.( từ ngày 11/10/2022 đến ngày 12/10/2022).

– Địa điểm: Bảo tàng Chiến dịch đường 14-Phước Long.

– Phương tiện: Tự túc.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 12/10/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 12/10/2022 đến ngày 16/10/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 12/10/2022 đến ngày 16/10/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 13/10/2022

1/ Phòng Trưng bày và Khai thác di sản vệ sinh khung hình và kính tủ.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 14/10/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan